Aalupi järv

Veekogu nimetus:
Aalupi järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2123700
Kood:
212370
Asukoht:
Põlvamaa, Kanepi vald, Rebaste küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6427064 57°57'30" N
Y 653330 26°35'26" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
23.03.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
7,2 ha
Pikkus, km:
310 m
Saarte pindala:
Laius:
310 m
Pindala kokku:
7,2 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 038 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,229

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline miksotroofne e. kalgiveeline segatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,9 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,42 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,77 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,07 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2123700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles