Veekogu nimetus:
Jõe jõgi
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Jõe oja
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1600005
Kood:
1600005
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kiduspe küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kõpu küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Suureranna küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
16.01.2009
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Maa-amet, 16.01.2009

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kõpu küla
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6531607 58°54'42"
Y 398968 22°14'46"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Suureranna küla
Suudme tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6529385 58°53'32"
Y 401107 22°17'4"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Pikkus lisaharudega:
4.2 km
Valgala kirjeldus:
Täpne valgala suuruse info puudub, kuid pindala jääb alla 25 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
4.2

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 21,34 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 9,04 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 41,89 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1600005&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles