Kogrõjärv (Saaluse Kogrõjärv)

Veekogu nimetus:
Kogrõjärv (Saaluse Kogrõjärv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2143500
Kood:
214350
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Uue-Saaluse küla
Märkused:
Läbivooluga.
Haanja LP, Haanja pv.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6405677 57°45'16" N
Y 684470 27°5'57" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
03.07.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,7 ha
Pikkus, km:
120 m
Saarte pindala:
Laius:
85 m
Pindala kokku:
0,7 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
307 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,698

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,34 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 2,34 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 0,97 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2143500&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles