Veekogu nimetus:
Ätika
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2084040
Kood:
208404
Asukoht:
Tartumaa, Elva vald, Palupõhja küla
Märkused:
* Vanajõgi e. soodijärv, Emajõel.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6476732 58°24'34" N
Y 636231 26°19'51" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
08.03.2006
Viimane kanne:
09.03.2020, Marina Borovkova
Esmase kande alusdokument:
08.03.2006, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,8 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,8 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 196 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
1,057

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,92 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,12 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 6,23 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2084040&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles