Veekogu nimetus:
Vibujärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2033300
Kood:
203330
Asukoht:
Järvamaa, Järva vald, Vetepere küla
Märkused:
Kõrvemaa MKA.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6553755 59°6'44" N
Y 592930 25°37'20" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
05.06.2008, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,7 ha
Pikkus, km:
320 m
Saarte pindala:
Laius:
90 m
Pindala kokku:
1,7 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 095 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
1,025

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,06 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 0,44 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,89 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,44 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2033300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles