Veekogu nimetus:
nimetu
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2045540
Kood:
204554
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Soonlepa küla
Märkused:
Soonlepa lahe endine sopp. Rannajärv.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6522621 58°50'20" N
Y 442191 22°59'55" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.01.2005
Viimane kanne:
05.05.2012, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
04.01.2005, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,8 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
0,8 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
401 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,798

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:
Ranniku valgala Suuremõisa-Heltermaa mnt. ja Suuremõisa j. vahel (peavalgla nr 377)

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,16 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,43 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 2,69 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2045540&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles