Umbjärv (Muti Umbjärv)

Veekogu nimetus:
Umbjärv (Muti Umbjärv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2098300
Kood:
209830
Asukoht:
Viljandimaa, Viljandi vald, Muksi küla
Märkused:
Muti MKA, Muti pv.
(Pindala ViKKT 6. juuni 01.)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6446292 58°8'47" N
Y 598922 25°40'47" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
07.06.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,7 ha
Pikkus, km:
210 m
Saarte pindala:
Laius:
100 m
Pindala kokku:
1,7 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
535 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,501

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V)
Limnoloogiline tüüp:
Pehmeveeline eutroofne e. pehmeveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,53 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,45 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,57 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2098300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles