Veekogu nimetus:
Allikalaht
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2037700
Kood:
203770
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Sigala küla
Märkused:
Ühenduses Mailahe ja Haavassoo järvega.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6542491 59°0'47" N
Y 415867 22°32'7" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
05.06.2008, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
13,8 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
13,8 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
0,5 m
Kaldajoone pikkus:
2 048 m
Suurim sügavus:
1 m
Kaldajoone liigendatus :
0,236

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
8 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 2,07 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 0,82 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 10,77 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 22,61 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2037700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles