Pahasoo peakraav

Veekogu nimetus:
Pahasoo peakraav
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Registrikood:
VEE1106600
Kood:
1106600
Asukoht:
Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Kaare küla; Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Keskvere küla; Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Putkaste küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
19.07.2007
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6518912 58°48'34"
Y 491404 23°51'4"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
3.4 km
Suubumisjärk:
2
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6521504 58°49'58"
Y 489559 23°49'9"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
18.5 km²
Pikkus lisaharudega:
4.2 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 14,5 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 21,1 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 18,5 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
4.2

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 8,59 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1106600&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles