Lähkma jõgi

Veekogu nimetus:
Lähkma jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE1146800
Kood:
1146800
Asukoht:
Pärnumaa, Saarde vald, Jaamaküla küla; Pärnumaa, Saarde vald, Kikepera küla; Pärnumaa, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn; Pärnumaa, Saarde vald, Leipste küla; Pärnumaa, Saarde vald, Lähkma küla; Pärnumaa, Saarde vald, Marana küla; Pärnumaa, Saarde vald, Metsaääre küla; Pärnumaa, Saarde vald, Rabaküla küla; Pärnumaa, Saarde vald, Saunametsa küla; Pärnumaa, Saarde vald, Sigaste küla; Pärnumaa, Saarde vald, Surju küla; Pärnumaa, Saarde vald, Väljaküla küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
19.4 km
Suubumisjärk:
2
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
203.7 km²
Pikkus lisaharudega:
39.6 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 209 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 203,7 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
38.5

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 767,3 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 50,76 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 97,95 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 402,67 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1146800&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles