Lussu kraav

Veekogu nimetus:
Lussu kraav
Veekogu tüüp:
Kraav
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1169901
Kood:
1169901
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kiruma küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Küdema küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Lussu küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Ohtja küla
Märkused:
Lussu kraavi tuleb käsitleda kaevandustekkelise veekoguna veeseaduse § 29 lg 5 ja looduskaitseseaduse § 37 lg 4 rakendamise tähenduses. Lussu kraavi kaudu juhitakse valgalalt turbakaevanduse vett ja sademevett Möldri jõkke (keskkonnaregistri koodiga VEE1169900).

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.12.2013
Viimane kanne:
27.06.2019, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, 04.12.2013, kirja nr: 8.1-5/1981, Lussu kraav

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Saaremaa, Lääne-Saare vald, Metsaküla küla
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6480243 58°27'10"
Y 408139 22°25'34"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Küdema küla
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6481655 58°27'52"
Y 403969 22°21'15"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Pikkus lisaharudega:
6.6 km
Valgala kirjeldus:
Täpne valgala suuruse info puudub, kuid pindala jääb vahemikku 10-25 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
6.6

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid

Ei leitud ühtegi kirjet!

Kokku 0 kirjet 0 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1169901&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles