Minnika paisjärv

Veekogu nimetus:
Minnika paisjärv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Registrikood:
VEE2040730
Kood:
204073
Asukoht:
Raplamaa, Rapla vald, Koikse küla; Raplamaa, Rapla vald, Lipametsa küla
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1110400_2, Vigala Kuusiku jõest Velise jõeni (RTL 2009, 64, 941)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6533956 58°56'34" N
Y 539337 24°41'0" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
01.01.1984
Viimane kanne:
20.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984. Perfokaardid.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,8 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
0,1 ha
Laius:
Pindala kokku:
0,9 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
846 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
1,496

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
334,5 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >100-1000 km2 (IIB)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,45 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,09 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,65 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2040730&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles