Väikejärv (Pühamäe Väikejärv)

Veekogu nimetus:
Väikejärv (Pühamäe Väikejärv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2002600
Kood:
200260
Asukoht:
Harjumaa, Kuusalu vald, Suru küla
Märkused:
Põhja-Kõrvemaa MKA, Põhja-Kõrvemaa pv.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6588205 59°25'16" N
Y 594029 25°39'23" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
09.02.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,5 ha
Pikkus, km:
100 m
Saarte pindala:
Laius:
60 m
Pindala kokku:
0,5 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
290 m
Suurim sügavus:
2,4 m
Kaldajoone liigendatus :
0,923

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,32 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 2,21 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 0,91 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2002600&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles