Toatse järv

Veekogu nimetus:
Toatse järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2019200
Kood:
201920
Asukoht:
Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Peraküla küla
Märkused:
Nõva MKA, Toatse pv.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6563958 59°12'48" N
Y 478114 23°37'0" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
15.02.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
2,3 ha
Pikkus, km:
230 m
Saarte pindala:
Laius:
140 m
Pindala kokku:
2,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
0,6 m
Kaldajoone pikkus:
625 m
Suurim sügavus:
0,8 m
Kaldajoone liigendatus :
0,432

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline miksotroofne e. kalgiveeline segatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,65 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,73 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,25 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,84 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2019200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles