Sarapuujärv (Paganamaa Sarapuujärv)

Veekogu nimetus:
Sarapuujärv (Paganamaa Sarapuujärv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE2152200
Kood:
215220
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Paganamaa küla
Märkused:
¤ Eesti osas avalik veekogu (Veeseadus RT I 1994, 40, 655; § 5 - Riigi omandis on: 1) sisemeri, territoriaalmeri ja piiriveekogude Eestis paiknevad osad;)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6386298 57°35'11" N
Y 670008 26°50'34" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
04.07.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
2,5 ha
Pikkus, km:
310 m
Saarte pindala:
Laius:
120 m
Pindala kokku:
2,5 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
675 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,43

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalik
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,16 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,71 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 0,28 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,88 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2152200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles