Männamaa karjäär

Veekogu nimetus:
Männamaa karjäär
Veekogu tüüp:
Tehisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2051360
Kood:
205136
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Männamaa küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6523187 58°50'27" N
Y 421311 22°38'13" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
10.05.2011
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
6,3 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
6,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
742 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,187

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,2 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,75 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,95 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2051360&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles