Pikkjärv (Kooraste Pikkjärv)

Veekogu nimetus:
Pikkjärv (Kooraste Pikkjärv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2123000
Kood:
212300
Asukoht:
Põlvamaa, Kanepi vald, Kooraste küla
Märkused:
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6428514 57°58'17" N
Y 653353 26°35'30" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
05.06.2008, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
9,9 ha
Pikkus, km:
715 m
Saarte pindala:
Laius:
150 m
Pindala kokku:
9,9 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
6 m
Kaldajoone pikkus:
1 824 m
Suurim sügavus:
14 m
Kaldajoone liigendatus :
0,293

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 0,73 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,85 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 4,72 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 9,79 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2123000&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles