Maadevahe jõgi

Veekogu nimetus:
Maadevahe jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1173300
Kood:
1173300
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kuiste küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Laevaranna küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Põlluküla küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Röösa küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Tõnija küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kuiste küla
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6477534 58°26'0"
Y 436070 22°54'19"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Saaremaa, Valjala vald, Rannaküla küla
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6472061 58°23'4"
Y 438741 22°57'9"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
30.2 km²
Pikkus lisaharudega:
8.1 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 29,6 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 30,2 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
8.1

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 10,54 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 20,27 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 167,02 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 85,32 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1173300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles