Veekogu nimetus:
Avajõgi
Veekogu tüüp:
Kraav
Teised nimed:
Väljasoo kraav
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1162100
Kood:
1162100
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Emmaste-Kurisu küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Emmaste-Selja küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kuusiku küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Lassi küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Sinima küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Vanamõisa küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
19.07.2007
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6518845 58°48'3"
Y 416586 22°33'24"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6513266 58°45'0"
Y 412195 22°28'58"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
20.1 km²
Pikkus lisaharudega:
8.7 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 19,2 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 19,8 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 20,1 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tehislik veekogu
Pikkus, km:
8.7

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid

Ei leitud ühtegi kirjet!

Kokku 0 kirjet 0 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1162100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles