Kavadi järv

Veekogu nimetus:
Kavadi järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2143700
Kood:
214370
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Uue-Saaluse küla
Märkused:
* Künkliku moreenmaastiku saviliivades. Kaldail kruus, liiv, põhjas muda ja turvas (Loopmann, 1984. Suuremate Eesti järvede morfomeetrilised andmed ja veevahetus)
* Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).
Vanemad allikad:
Mäemets A., Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln. 1977
Munamäe sovh. maakasutusplaan
Eesti jõgede valglate kataloog I EM 1980;

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6404597 57°44'41" N
Y 684706 27°6'8" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
29,5 ha
Pikkus, km:
960 m
Saarte pindala:
1,4 ha
Laius:
440 m
Pindala kokku:
30,9 ha
Maht, tuh m³:
959
Keskmine sügavus:
3,5 m
Kaldajoone pikkus:
6 130 m
Suurim sügavus:
8,2 m
Kaldajoone liigendatus :
0,316

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
11,1 km²
Veevahetus:
4 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V)
Limnoloogiline tüüp:
Semidüstroofne e. poolhuumustoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 24,34 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 2,38 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 5,77 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 44,16 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2143700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles