Käparumbi peakraav

Veekogu nimetus:
Käparumbi peakraav
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
Registrikood:
VEE1133100
Kood:
1133100
Asukoht:
Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Unakvere küla; Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Venevere küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Järtsaare küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Oorgu küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6488509 58°31'25"
Y 606411 25°49'35"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
1.4 km
Suubumisjärk:
3
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6494007 58°34'29"
Y 599014 25°42'7"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
29.5 km²
Pikkus lisaharudega:
10 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 35,6 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 30,1 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 29,5 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tugevasti muudetud veekogu
Pikkus, km:
10

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 24,32 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 12,3 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1133100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles