Veekogu nimetus:
Lüllelaht
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2070430
Kood:
207043
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kiirassaare küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Rootsiküla küla
Märkused:
Vilsandi RP, Läänemere akvatooriumi pv.
Vt. 324304.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6470077 58°21'20" N
Y 383330 22°0'24" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
56,4 ha
Pikkus, km:
700 m
Saarte pindala:
0,9 ha
Laius:
400 m
Pindala kokku:
57,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
6 404 m
Suurim sügavus:
0,6 m
Kaldajoone liigendatus :
0,178

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
3,4 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Rannajärved - kloriidirikkad järved, mille kaugus merest on ≤5 km (VIII)
Limnoloogiline tüüp:
Halotroofne e. soolatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 28,67 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 6,61 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 2,69 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 54,88 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2070430&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles