Veekogu nimetus:
Aadu kraav
Veekogu tüüp:
Kraav
Teised nimed:
Räägi kraav
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1173800
Kood:
1173800
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Jööri küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Lööne küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6479032 58°26'43"
Y 426202 22°44'10"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
12.8 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6476010 58°25'5"
Y 426007 22°44'1"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
3.3 km²
Pikkus lisaharudega:
3.8 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 3,3 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
3.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid

Ei leitud ühtegi kirjet!

Kokku 0 kirjet 0 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1173800&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles