Sooselja allik

Veekogu nimetus:
Sooselja allik
Veekogu tüüp:
Allikas
Teised nimed:
Kaderna allikas
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE4602701
Kood:
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kaderna küla
Märkused:
Langeallikas. Vanas karjääris ilmselt tehnogeense tekkega kruusast väljuv allikas on kujunenud põhjaveekihtide avamisel kaevandamise käigus. ("Hiiumaa karsti ja allikate kaardistamine" 2006. a. aruanne)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6519252 58°48'15" N
Y 414360 22°31'5" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
12.11.2010
Viimane kanne:
30.10.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Keskkonnaamet, 12.11.2010, kirja nr: 10.-2/1915

Spetsiifilised andmed

Pikkus, km:
Asub olulisel alal:
Ei

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 0,78 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 0,19 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,03 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE4602701&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles