Liinu järv

Veekogu nimetus:
Liinu järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2122900
Kood:
212290
Asukoht:
Põlvamaa, Kanepi vald, Kooraste küla; Valgamaa, Otepää vald, Koigu küla; Valgamaa, Otepää vald, Truuta küla
Märkused:
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6428847 57°58'28" N
Y 652706 26°34'52" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
30.06.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
4,8 ha
Pikkus, km:
335 m
Saarte pindala:
Laius:
130 m
Pindala kokku:
4,8 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
7 m
Kaldajoone pikkus:
1 004 m
Suurim sügavus:
12,6 m
Kaldajoone liigendatus :
0,333

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (I)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,03 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,76 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,41 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,7 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2122900&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles