Männikjärv

Veekogu nimetus:
Männikjärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2052600
Kood:
205260
Asukoht:
Jõgevamaa, Jõgeva vald, Tooma küla
Märkused:
Endla LKA, Männikjärve raba skv.
Pruuniveeline düstroofne järv (RTL 2001, 81, 1108).
1998. a. metsakorralduse käigus saadi pindalaks 18,7 ha (vahe tuleb kalda-ala õõtsiku arvelt).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6527939 58°52'15" N
Y 630450 26°15'42" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
17,3 ha
Pikkus, km:
540 m
Saarte pindala:
Laius:
460 m
Pindala kokku:
17,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
2 m
Kaldajoone pikkus:
1 669 m
Suurim sügavus:
3 m
Kaldajoone liigendatus :
0,154

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
1,1 km²
Veevahetus:
1 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline miksotroofne e. kalgiveeline segatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,69 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 0,67 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 19,35 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 8,98 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2052600&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles