Sarikuniidü järv

Veekogu nimetus:
Sarikuniidü järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Saarikuniidü järv
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE2153610
Kood:
215361
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Hulaku küla; Võrumaa, Rõuge vald, Ruusmäe küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6393395 57°38'39" N
Y 685257 27°6'10" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.01.2005
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
04.01.2005, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,3 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
0,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
399 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
2,117

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 2,4 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,36 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,01 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2153610&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles