Veekogu nimetus:
Aastejärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2060200
Kood:
206020
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Undva küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6486980 58°30'22" N
Y 379369 21°55'48" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
20.03.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
10,6 ha
Pikkus, km:
500 m
Saarte pindala:
0,3 ha
Laius:
300 m
Pindala kokku:
10,9 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 731 m
Suurim sügavus:
1 m
Kaldajoone liigendatus :
0,253

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
0,4 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:
Ranniku valgala Undva küla ümbruses (peavalgla nr 423)

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,69 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 8 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,69 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 17,06 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2060200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles