Veekogu nimetus:
nimetu
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2084070
Kood:
208407
Asukoht:
Tartumaa, Tartu vald, Kärevere küla
Märkused:
* Vanajõgi e. soodijärv, Emajõel.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6476542 58°24'21" N
Y 642534 26°26'19" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
08.03.2006
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
08.03.2006, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,1 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
0,1 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
545 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
8,674

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 0,58 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,18 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 1,55 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2084070&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles