Veekogu nimetus:
Külmallik
Veekogu tüüp:
Allikas
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE4603100
Kood:
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Mägipe küla
Märkused:
Tõusuallikas. Nõlvaalune tõusuallikas väljub liivast mitmes kohas laialdasel liigniiskel alal. On arheoloogiamälestisena arvel kui ohvriallikas. Temperatuur 7 °C ("Hiiumaa karsti ja allikate kaardistamine" 2006. a. aruanne)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6533508 58°55'42" N
Y 397599 22°13'18" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
15.03.2006
Viimane kanne:
19.04.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
15.03.2006, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Spetsiifilised andmed

Pikkus, km:
Asub olulisel alal:
Ei

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 0,78 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,03 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 0,19 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE4603100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles