Veekogu nimetus:
Vanajõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1162600
Kood:
1162600
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Jõesuu küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kiivera küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Leigri küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Mardihansu küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Sülluste küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Õngu küla
Märkused:
¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Vanajõgi Emmaste–Luidja maantee sillast suubumiseni merre

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6527198 58°52'31"
Y 414525 22°31'4"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6527874 58°52'49"
Y 408328 22°24'37"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
16.7 km²
Pikkus lisaharudega:
9.3 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 17,4 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 16,7 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tumedaveelised ja humiinaineterikkad jõed (tüübid IA, IIA, IIIA)
Pikkus, km:
9.3

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 48,3 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 21,48 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 92,9 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1162600&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles