Kuulma järv

Veekogu nimetus:
Kuulma järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2126800
Kood:
212680
Asukoht:
Põlvamaa, Räpina vald, Koolmajärve küla; Põlvamaa, Räpina vald, Timo küla
Märkused:
Koolma LKA.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6428210 57°57'20" N
Y 687208 27°9'47" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
30.06.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
6,4 ha
Pikkus, km:
400 m
Saarte pindala:
Laius:
200 m
Pindala kokku:
6,4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 034 m
Suurim sügavus:
6 m
Kaldajoone liigendatus :
0,257

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, tumedaveelised järved (IV)
Limnoloogiline tüüp:
Atsidotroofne e. mineraalmaa huumustoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 0,43 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,09 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,98 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,81 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2126800&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles