Uustalu kraav (Silmajõgi)

Veekogu nimetus:
Uustalu kraav (Silmajõgi)
Veekogu tüüp:
Kraav
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Registrikood:
VEE1119200
Kood:
1119200
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Hanila küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Kause küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Kõmsi küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Nehatu küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Rame küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Ridase küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6499376 58°38'1"
Y 479255 23°38'34"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6493608 58°34'54"
Y 475756 23°34'59"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
38.9 km²
Pikkus lisaharudega:
8.6 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 32,8 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 39,1 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 38,9 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tehislik veekogu
Pikkus, km:
8.6

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 10,78 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.VV/324457 Vee erikasutusluba lisa 1 Aktsiaselts Matsalu Veevärk 01.07.2014

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1119200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles