Veekogu nimetus:
Lahe jõgi
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE1062232
Kood:
1062232
Asukoht:
Tartumaa, Peipsiääre vald, Lahe küla; Tartumaa, Peipsiääre vald, Savimetsa küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Tartumaa, Peipsiääre vald, Savimetsa küla
Lähete tüüp:
Järvest
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6496529 58°34'6"
Y 686800 27°12'41"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Tartumaa, Peipsiääre vald, Kesklahe küla
Suudme tüüp:
Suubumine seisuveekogusse
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6496450 58°34'3"
Y 686908 27°12'47"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Pikkus lisaharudega:
0.2 km
Valgala kirjeldus:
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tugevasti muudetud veekogu
Pikkus, km:
0.2

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m
Veekogu kallasrada 4 m

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1062232&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles