Allika jõgi (Allikujõgi)

Veekogu nimetus:
Allika jõgi (Allikujõgi)
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Registrikood:
VEE1115900
Kood:
1115900
Asukoht:
Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Kasari küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Kibura küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Kurese küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Kõima küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Mõisimaa küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Parasmaa küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Vanamõisa küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Vastaba küla; Pärnumaa, Lääneranna vald, Võhma küla; Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Helenurme küla; Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Naartse küla; Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Pereküla küla; Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Vakalepa küla; Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Vee küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Pereküla küla
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Mõisimaa küla
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
20.6 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
59.2 km²
Pikkus lisaharudega:
27.8 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 57,2 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 59,2 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Savikad jõed (tüüp IC)
Pikkus, km:
27.7

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 39,02 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 571,87 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 294,22 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 72,3 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1115900&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles