Veskejärv (Õisu Veskejärv)

Veekogu nimetus:
Veskejärv (Õisu Veskejärv)
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2090800
Kood:
209080
Asukoht:
Viljandimaa, Mulgi vald, Õisu alevik
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1141500_1, Vidva (RTL 2009, 64, 941)
¤ Ekslik kood: 201921
¤ Vanemad allikad:
Kask, I Eesti NSV Järvede nimestik Tln 1964
Eesti jõgede valglate kataloog III EM 1980
Õisu sovh. maakasutusplaan;

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6452363 58°12'9" N
Y 590808 25°32'40" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
3,2 ha
Pikkus, km:
1 040 m
Saarte pindala:
0 ha
Laius:
110 m
Pindala kokku:
3,2 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 041 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,518

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
70 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,04 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,68 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,7 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,42 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2090800&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles