Suuremõisa allik

Veekogu nimetus:
Suuremõisa allik
Veekogu tüüp:
Allikas
Teised nimed:
Suuremõisa tiigi allikas
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE4602301
Kood:
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Suuremõisa küla
Märkused:
Tõusuallikas. Suuremõisa pargi tiigi maanteepoolsel kaldal väljub paekihtidest allikas, mis voolab tiiki. Vajab puhstamist ja hooldamist. Temperatuur 7 °C ("Hiiumaa karsti ja allikate kaardistamine" 2006. a. aruanne)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6526115 58°52'11" N
Y 439008 22°56'33" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
12.11.2010
Viimane kanne:
30.10.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Keskkonnaamet, 12.11.2010, kirja nr: 10.-2/1915

Spetsiifilised andmed

Pikkus, km:
Asub olulisel alal:
Ei

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 0,19 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,03 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 0,78 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE4602301&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles