Veekogu nimetus:
Kisõjärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE2153200
Kood:
215320
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Kärinä küla
Märkused:
Kisejärve MKA, kisejärve pv.
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6393214 57°38'24" N
Y 691406 27°12'20" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
04.07.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
44,3 ha
Pikkus, km:
1 420 m
Saarte pindala:
Laius:
700 m
Pindala kokku:
44,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
2,9 m
Kaldajoone pikkus:
4 384 m
Suurim sügavus:
5,1 m
Kaldajoone liigendatus :
0,158

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
7,2 km²
Veevahetus:
1 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V)
Limnoloogiline tüüp:
Oligotroofne e. vähetoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 20,21 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 39,63 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 4,4 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 1,76 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2153200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles