Veekogu nimetus:
Juta järv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Viru-Tammiku paisjärv
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2066030
Kood:
206603
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald, Tammiku küla
Märkused:
Onga jõel.
Puudub baaskaardil.

Vanemad allikad:
Rakvere Mm Viru-Tammiku mk. Viru-Tammiku järvede reguleerimine EM1984
Eesti jõgede valglate kataloog I EM 1980

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6541487 58°59'29" N
Y 633408 26°19'16" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.07.1996, Andmesiire Veekatastrist. Paisjärved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks Vabariigi Valitsuse 18.juuli 1996. a määrus nr 191 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» (ainult paisjärvede osas).

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,9 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
0,9 ha
Maht, tuh m³:
13
Keskmine sügavus:
1,7 m
Kaldajoone pikkus:
526 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,93

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
4 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 0,21 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,22 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,55 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,46 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2066030&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles