Kurisoo looduskaitseala

Objekti nimetus:
Kurisoo looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
47,4 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000188
Pindala kokku:
47,4 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Järvamaa, Järva vald, Orgmetsa küla;Järvamaa, Järva vald, Kurisoo küla;Järvamaa, Järva vald, Ahula küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kurisoo looduskaitseala võetakse kaitse alla:
1) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - vanade loodusmetsade (9010*) ja rohunditerikaste kuusikute (9050) kaitseks;
2) geoloogiliselt väärtuslike karstivormide ja II kategooria kaitsealuse seeneliigi elupaiga kaitseks.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6555431 59°7'31" N
Y 601257 25°46'6" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
11.08.2005
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Kurisoo LKA, Kurisoo pv. 29,6 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kurisoo LKA, Kurisoo skv. 17,9 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000188&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles