Mõisamõtsa looduskaitseala

Objekti nimetus:
Mõisamõtsa looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
220,5 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
3,5 ha
Registrikood:
KLO1000172
Pindala kokku:
224,0 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Tundu küla;Võrumaa, Rõuge vald, Pähni küla;Võrumaa, Rõuge vald, Vastse-Roosa küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Mõisamõtsa looduskaitseala võetakse kaitse alla eesmärgiga kaitsta looduse ja maastiku mitmekesisust ning ürgilmelist puistut. Kaitstavate objektide hulka kuuluvad järgmised EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübid - jõed ja ojad (3260) ning vanad loodusmetsad (9010*) - ja II lisas nimetatud liikide elupaigad.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6385160 57°34'49" N
Y 658836 26°39'19" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
21.04.2005
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Mõisamõtsa LKA, Mõisamõtsa skv. 224 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000172&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles