Pirita jõeoru maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Pirita jõeoru maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
671,7 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
35,4 ha
Registrikood:
KLO1000216
Pindala kokku:
707,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Harjumaa, Jõelähtme vald, Iru küla;Harjumaa, Tallinn linn, Pirita linnaosa;Harjumaa, Tallinn linn, Lasnamäe linnaosa

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eesmärk on Pirita jõeoru, sealsete terrasside, paljandite ja taimekoosluste ning metsade kaitse, EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta:
1) I lisas nimetatud elupaigatüüpide - metsastunud luidete (2180), jõgede ja ojade (3260), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) ning puisniitude (6530*) kaitse;
2) II lisas nimetatud liikide - jõesilmu (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar), II kaitsekategooria kaitsealuse liigi - tiigilendlase (Myotis dasycneme) ja III kaitsekategooria kaitsealuste liikide - hariliku hingi (Cobitis taenia) ja hariliku võldase (Cottus gobio) elupaikade kaitse.

’Kirjeldus:
Pirita jõeoru maastikukaitseala asub Tallinna linna ja Jõelähtme valla territooriumil. Kaitse all 1957. a-st. Kaitseala eesmärgiks on Pirita jõeoru, sealsete terrasside, paljandite ja taimekoosluste kaitse ning tutvustamine. Ala omab ka olulist puhkemajanduslikku tähtsust. Kaitsealale jääb Tallinna Botaanikaaed ja Iru linnamägi (ilmselt muinsusobjekt). Kaitseala ilmestavad luited ning Pirita jõe ürgoru terrassid, millel kasvavad 150-200 aastased männikud, jõe kaldaile jäävad liigirikkad lehtpuupuistud. Alal kasvab mitmeid kaitstavaid taimi nagu näiteks roosa merikann, aas-karukell, roomav öövilge, laialehine neiuvaip. Kaitseala pindala on 707,1 ha.

Pirita jõeoru maastikukaitseala on moodustatud maastikulise keeluala Pirita jõe alamjooksu org baasil. Nimetatud keeluala moodustati ENSV Ministrite Nõukogu 11. juuli 1957. a määrusega nr 242 «Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s», selle piire on muudetud ja kaitsekord kinnitatud Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1999. a määrusega nr 57 «Parika looduskaitseala ning Kolga lahe ja Pirita jõeoru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine».

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6592246 59°27'54" N
Y 549512 24°52'23" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
11.07.1957
Viimane kanne:
10.11.2016, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Pirita jõeoru MKA, Botaanikaaia pv. 97,4 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Pirita jõeoru MKA, Iru pv. 16,3 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Pirita jõeoru MKA, Jõesuu pv. 3,7 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Pirita jõeoru MKA, Kloostrimetsa pv. 105,5 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Pirita jõeoru MKA, Kloostritaguse pv. 23,5 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Pirita jõeoru MKA, Klosterhofi pv. 4,1 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Pirita jõeoru MKA, Kochi pv. 7,3 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Pirita jõeoru MKA, Kose pv. 24,9 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Pirita jõeoru MKA, Lükati pv. 14,5 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Pirita jõeoru MKA, Nehatu pv. 24,2 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala

« | Eelmised | 1 2 | Järgmised | » | Kuva kõik

Kokku 16 kirjet 2 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000216&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles