Matsalu rahvuspark

Objekti nimetus:
Matsalu rahvuspark
Maismaa pindala, ha:
22 455,8 ha
Tüüp:
kaitseala - rahvuspark
Veeosa pindala, ha:
26 404,5 ha
Registrikood:
KLO1000300
Pindala kokku:
48 860,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Keskküla küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Metsküla küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Liivaküla küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Koidu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Saastna küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Matsalu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Keemu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Rooglaiu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Meelva küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Rannajõe küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Võigaste küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Tammiku küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Tuka küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Kabeli küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kõera küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Oonga küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Mõisaküla küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Laiküla küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Rõude küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Liustemäe küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Salevere küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kloostri küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Sinalepa küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Kurevere küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Laulepa küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Petaaluse küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Haeska küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Männiku küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Poanse küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Tuuru küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Penijõe küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Rannu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Seli küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Keravere küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Esivere küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Lautna küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Pagasi küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Põgari-Sassi küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Saardu küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Puiatu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kirikuküla küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Allikotsa küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Keskvere küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Puise küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kelu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Ullaste küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Kiideva küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kirbla küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaitseala on loodud lindude rahvusvahelise tähtsusega rändepeatus-, pesitsus-, toitumis- ja sulgimispaikade -- Matsalu lahe ja roostike ning saarterikka Väinamere ala kaitseks, samuti ohustatud poollooduslike koosluste -- Kasari jõe suudmeala luhaniitude ning piirkonnale iseloomulike ranna- ja puisniitude taastamiseks ja säilitamiseks.

’Kirjeldus:
Matsalu rahvuspark asub Läänemaal Hanila, Lihula, Martna ja Ridala vallas. Kaitseala on loodud 1957. aastal lindude rahvusvahelise tähtsusega rändepeatus-, pesitsus-, toitumis- ja sulgimispaikade - Matsalu lahe ja roostike ning saarterikka Väinamere ala kaitseks, samuti ohustatud poollooduslike koosluste - Kasari jõe suudmeala luhaniitude ning piirkonnale iseloomulike ranna- ja puisniitude taastamiseks ja säilitamiseks. Praeguse kaitseala piirides võeti esimese alana kaitse alla Matsalu lahe tervisemuda ala juba 1939. aastal. Looduskaitsealal on registreeritud 275 linnu-, 49 kala- ja 47 imetajaliiki ning 772 liiki soontaimi. Kaitseala pindala on 48860,3 ha, mis jaguneb lisaks piiranguvööndile 7 reservaadiks ning 20 sihtkaitsevööndiks.
Turism: 7 linnuvaatlustorni: Penijõe, Kloostri, Haeska, Suitsu, Jugasaare, Küdeva ja Keemu
3 matkarada:
1) Penijõe (5 km)
2) Salevere Salumägi (1,5 km)
3) Suitsu.
Majutus Penijõe ja Matsalu külalistemajas.

Pesitsevad liigid: Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Botaurus stellaris, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Crex crex, Dendrocopus leucotos, Falco columbarius, Gallinago media, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Lanius collurio, Pernis apivorus, Porzana parva, Porzana porzana, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna paradisaea, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix.

Läbirändajad: Anser erythropus, Branta leucopsis, Cygnus columbianus, Cygnus cygnus, Falco peregrinus, Grus grus, Gavia arctica, Gavia stellata, Phalaropus lobatus, Pluvialis apricaria, Recurvirostra avosetta, Tringa glareola.

Teised kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Bufo calamita, Rana arvalis.

Kaitsealused taimeliigid: Cypripedium calceolus, Ostericum palustre. (K. Möller, 1998)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6513363 58°45'33" N
Y 479660 23°38'54" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
11.07.1957
Viimane kanne:
24.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Matsalu RP, Allika skv. 4,8 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Matsalu RP, Anemaa loodusreservaat 2,3 loodusreservaat Ia - Loodusreservaat
Matsalu RP, Haeska skv. 1 558,8 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Matsalu RP, Haeska-Saardo rannikuvee skv. 863,9 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Matsalu RP, Jõgede skv. 85,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Matsalu RP, "Kalatee" skv. 848,3 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Matsalu RP, Kasari luha ja rannaniitude skv. 4 405,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Matsalu RP, Keravere skv. 687,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Matsalu RP, Kirikuküla skv. 34,3 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Matsalu RP, Kloostri skv. 85,9 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

« | Eelmised | 1 2 3 4 | Järgmised | » | Kuva kõik

Kokku 39 kirjet 4 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles