Aseri maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Aseri maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
610,8 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,3 ha
Registrikood:
KLO1000592
Pindala kokku:
611,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Kestla küla;Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Aseriaru küla;Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Koogu küla;Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Rannu küla;Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Kõrkküla küla;Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Kalvi küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Aseri maastikukaitseala võetakse kaitse alla:
1) looduslike panga- ja palumetsade, soo- ja poollooduslike koosluste, kaitsealuste liikide elupaikade ning piirkonna keskkonnaseisundi kaitseks;
2) elupaigatüüpide, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas - eelluidete (2110), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), rabade (7110*), lubjakivipaljandite (8210), liivakivipaljandite (8220), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), rusukallete ja jäärakute metsade (9180*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitseks;
3) II kaitsekategooria taimeliikide - sookäpa (Hammarbya paludosa) ja pruuni raunjala (Asplenium trichomanes) ning III kaitsekategooria liikide - kahelehise käokeele (Platanthera bifolia), kuradi sõrmkäpa (Dactylorhiza maculata), soo-neiuvaiba (Epipactis palustris), laialehise neiuvaiba (Epipactis helleborine), roomava öövilke (Goodyera repens), hariliku ungrukolla (Huperzia selago), karukolla (Lycopodium clavatum), pruunika pesajuure (Neottia nidus-avis), metsõunapuu (Malus sylvestris), hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea), mets-kuukressi (Lunaria rediviva) kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6593429 59°26'50" N
Y 662386 26°51'48" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
09.05.2007
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Aseri MKA, Aseri skv. 35,3 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Aseri MKA, Kestla skv. 410,4 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Aseri MKA, Mustmetsa skv. 81,2 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Aseri MKA, Ridaküla pv. 50,1 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Aseri MKA, Sooserva pv. 34,1 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 5 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000592&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles