Teesu looduskaitseala

Objekti nimetus:
Teesu looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
153,1 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000594
Pindala kokku:
153,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kallaste küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kehila küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Teesu looduskaitseala võetakse kaitse alla, et kaitsta:
1) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need on püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), allikad ja allikasood (7160) ning vanad loodusmetsad (9010*);
2) neid liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas ning mis on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid;
3) II kategooria kaitsealuseid liike;
4) III kategooria kaitsealuseid liike - kahkjaspunast sõrmkäppa (Dactylorhiza incarnata), harilikku käoraamatut (Gymnadenia conopsea), soo-neiuvaipa (Epipactis palustris), harilikku porssi (Myrica gale), kahelehist käokeelt (Platanthera bifolia) ja kuradi-sõrmkäppa (Dactylorhiza maculata).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6477270 58°25'16" N
Y 387916 22°4'53" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
26.04.2007
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Teesu LKA, Teesu skv. 153,1 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000594&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles