Pärnu maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Pärnu maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
510,9 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000603
Pindala kokku:
510,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Häädemeeste vald, Reiu küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Pärnu linn

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Pärnu maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:
1) Pärnu rohelise vööndi metsamaastikku, sealseid rekreatsiooni- ja puhkevõimalusi, metsakooslusi ja liikide elupaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on metsastunud luited (2180)3, liivikud (2330), vanad loodusmetsad (9010*) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Need on herilaseviu (Pernis apivorus), laanepüü (Bonasa bonasia), händkakk (Strix uralensis), öösorr (Caprimulgus europaeus), hallpea-rähn (Picus canus), musträhn (Dryocopus martius), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), laanerähn (Picoides tridactylus), nõmmelõoke (Lullula arborea), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), hiireviu (Buteo buteo), raudkull (Accipiter nisus), lõopistrik (Falco subbuteo), õõnetuvi (Columba oenas), hoburästas (Turdus viscivorus) ja kivisisalik (Lacerta agilis).

’Kirjeldus:
Kaitseala on moodustatud Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 12. septembri 1958. a otsusega nr 376 «Kohaliku tähtsusega looduse objektide kaitse alla võtmisest» kaitse alla võetud «Raeküla männikute» baasil.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6465852 58°19'54" N
Y 534797 24°35'38" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
12.09.1958
Viimane kanne:
10.12.2018, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Pärnu MKA, Kodara skv. 325,1 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Pärnu MKA, Metsniku skv. 102,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Pärnu MKA, Rööpa skv. 83,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000603&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles