Ehmja-Turvalepa hoiuala

Objekti nimetus:
Ehmja-Turvalepa hoiuala
Maismaa pindala, ha:
2 124,1 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
2,3 ha
Registrikood:
KLO2000146
Pindala kokku:
2 126,4 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Turvalepa küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Kirimäe küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Litu küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Nihka küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Kesu küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Võnnu küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Erja küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Ehmja küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Allikmaa küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Uneste küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Väike-Lähtru küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Jõesse küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Kedre küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Kaasiku küla;Läänemaa, Haapsalu linn, Rummu küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Ehmja-Turvalepa hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - jõgede ja ojade (3260)2, kuivade nõmmede (4030), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohu- ja raudtarnakooslustega lubjarikaste madalsoode (7210), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse ning II lisas nimetatud liikide - saarma (Lutra lutra) ja eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6530505 58°54'48" N
Y 487667 23°47'9" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
28.02.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000146&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles