Paljassaare hoiuala

Objekti nimetus:
Paljassaare hoiuala
Maismaa pindala, ha:
129,3 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
148,6 ha
Registrikood:
KLO2000168
Pindala kokku:
277,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Harjumaa, Tallinn linn, Põhja-Tallinna linnaosa

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Paljassaare hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp ( Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), soorüdi ehk soorisla (Calidris alpina), kõvernokk-rüdi ehk kõvernokk-risla (Calidris ferruginea), värbrüdi ehk värbrisla (Calidris temminckii), väiketüll ( Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis ), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik ( Cygnus olor), punaselg-õgija (Lanius collurio), jääkoskel ( Mergus merganser), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik ( Rallus aquaticus), hahk (Somateria mollissima), jõgitiir ( Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tumetilder ( Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus ) ja suur kuldtiib (Lycaena dispar).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6593335 59°28'33" N
Y 539728 24°42'3" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
16.06.2005
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000168&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles