Veekogu nimetus:
Miikse oja
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Meeksi oja
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE1001100
Kood:
1001100
Asukoht:
Võrumaa, Setomaa vald, Miikse küla; Võrumaa, Setomaa vald, Tserebi küla; Võrumaa, Võru vald, Plessi küla; Võrumaa, Võru vald, Saarde küla; Võrumaa, Võru vald, Vana-Vastseliina küla; Võrumaa, Võru vald, Viitka küla
Märkused:
¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Miikse oja Vastseliina–Meremäe–Kliima maantee sillast suubumiseni Piusa jõkke

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
17.07.2019, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
78.9 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
19.3 km²
Pikkus lisaharudega:
14.5 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 22,1 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 19,3 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Pikkus, km:
13.9

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 125,09 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 13,84 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 65,37 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 28,91 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1001100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles