Ärmä jõgi

Veekogu nimetus:
Ärmä jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Ärma jõgi
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
Registrikood:
VEE1018300
Kood:
1018300
Asukoht:
Viljandimaa, Viljandi vald, Anikatsi küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Luiga küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Metsla küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Mustapali küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Mõnnaste küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Pahuvere küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Raassilla küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Ruudiküla küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Saareküla küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Taari küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Tinnikuru küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Uusna küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Vana-Võidu küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Vasara küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Verilaske küla; Viljandimaa, Viljandi vald, Vilimeeste küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
26.5 km
Suubumisjärk:
2
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
197 km²
Pikkus lisaharudega:
47.5 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 199 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 200,9 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 197 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
42.1

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 796,25 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 105,14 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 50,49 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 425,65 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1018300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles